Service Management

Service Management programmet er ikke ”bare” et kursus, det er udvikling af organisationen.
Vi tilpasser programmet til den enkelte virksomheds behov og situation.
Det skal virksomheden være parat til!

Service Management er en udvikling af virksomhedens ledere, der skal tilsikre virksomhedens fremtidige succes. Lederne er nøglen til virksomhedens succes. Lederne tilsikrer virksomhedens fremtidige succes igennem medarbejderne.

Det er lederne der skal beherske, forstå og begå sig inden for virksomhedens forventninger og krav til service, for at de kan udvikle en arbejdsramme for afdelingen og skabe udvikling for medarbejderne.

Vores Service Management program er ikke et standard kursus. Programmets indhold designes og udvikles, så det harmonerer med jeres behov og servicestandarder.

<strong>Service Management programmet har følgende hovedindhold:</strong>
Kundetilfredshedsanalyse

Service træning for lederen
– Uddannelse i personlig service
– Udvikling af praktiske redskaber til
implementering i virksomheden

Service Management kursus for lederen
– Fokus på medarbejderne
– Teoretisk viden om Service Management
– Udvikling af praktiske lederredskaber

Implementeringsfokus for lederen
– Vidensdeling af processen
– Videreudvikling af praktiske lederredskaber

Løbende implementering i virksomheden

Analyse af udviklingen
– Kundetilfredshedsanalyse
– Medarbejderundersøgelse (feedback)
– Lederundersøgelse (Opfattelse af processen)

Resultatpræsentation for lederen
– Sammenligning af resultater
– Praktiske erfaringer
– Videreudvikling af praktiske redskaber

Der er mulighed for lave en vedligeholdelsesaftale.

For at tilsikre, at udviklingen sker i overensstemmelse med virksomhedens strategier og målsætninger, udarbejdes det endelige detaljeret program i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og FB Management.